UTVALGTE prosjekter

Ingen prosjekter er for små eller for store for oss i Notto. Vi planlegger og gjennomfører prosjekter innenfor et bredt spekter av arbeidsområder; rehabilitering, nybygg, skoler, sykehjem, bedrifter med mer. Med vår lange erfaring har vi utviklet særlig kompetanser innenfor; gardiner, solskjerming, foliering og akustikk.
Her er et utvalg av prosjekter vi har levert.